Förenade för kunden

Förutom återförsäljare, tillverkare och verkstäder är vårt nätverk också öppet för grossist.
Dra nytta av de bästa förhållandena, tillgång till internationellt kända varumärken, maximal leveranssäkerhet och ett rättvist och hållbart partnerskap. Vårt gemensamma mål: optimalt utbud av kunder på marknaden!

5.500 Leveranser per dag

6.600 Containrar per år

150.000 m² lagerutrymme