Vi tar ansvar

Vi driver vår verksamhet enligt värderingarna i ett medelstort familjeföretag. Att följa alla lagbestämmelser är en självklarhet för alla våra anställda. Dessutom ger våra interna riktlinjer en ytterligare och pålitlig ram för våra åtgärder.

Hållbarhet

Vi agerar ansvarsfullt och hållbart i enlighet med vårt engagemang för hållbarhet. Vi förväntar också detta från våra leverantörer, som vi ofra har haft fleråriga samarbete med. Våra produkter är utformade för att ge bästa möjliga bidrag till att minska bränsleförbrukningen, markskydd och omsättningstillväxt.

Alla våra lokationer är certifierade enligt DIN 9001 ISO.

Samtycke

Vår verksamhet är baserad på ärlighet, respekt, förtroende, kvalitet, hög prestation och hållbarhet. Detta stämmer överens med nationella och internationella regler, förordningar, lagar och sociala standarder. Vår obligatoriska uppförandekod (code of conduct) för Bohnenkamp är grunden för detta koncept

Code of Conduct of the Bohnenkamp Group

Code of Conduct for Suppliers of the Bohnenkamp Group

Ökat ansvar

Vårt ansvar gentemot samhället, våra anställda och miljön har utvecklats i takt med vårt företag. Samtidigt som vårt ansvar har vuxit, har företaget utvecklats i en liknande takt.

Till företagets historia

Bohnenkamp stiftelsen

”Utbildning för var och en” - enligt detta motto förespråkar Bohnenkamp stiftelsen lika möjligheter och stödjer ungdomar, som av olika skäl anses vara ”missgynnade” i det traditionella utbildningssystemet.

Till stiftelsen

Utbildning

I flera avdelningar i vårt företag utbildar vi Bohnenkamp gruppens framtida medarbetare år efter år och tar därmed ansvar för samhället och den unga generationen.

Till utbildningen