LEGAL NOTICE

Bohnenkamp Sweden AB
Margretelundsvägen 6
SE-331 34 Värnamo
Tel: (+46) 0370-657880
Fax: (+46) 0370-16310

VAT: SE556755837301

DATASKYDD

1. Internetutbudets innehåll

Författaren ansvarar inte för att den information som tillhandahålls är uppdaterad, korrekt, fullständig eller av någon särskild kvalitet. Alla anspråk på ansvar gentemot författaren som avser materiella eller immateriella skador eller som orsakar att den information som erbjuds inte används eller felaktig och ofullständig information utesluts om det inte kan styrkas att författaren har agerat med uppsåt eller med grov vårdslöshet. Alla erbjudanden kan komma att ändras och är inte bindande. Författaren förbehåller sig rätten att ändra delar av dessa sidor eller hela utbudet utan föregående meddelande och att ändra, komplettera, radera eller att helt eller delvis upphäva publiceringen.

2. Hänvisningar och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbsidor (hyperlänkar), som ligger utanför författarens ansvarsområde, ansvarar inte författaren för ev. uppkomna skador om inte författaren haft kännedom om det aktuella innehållet och det vore tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användningen av olagligt innehåll. Författaren deklarerar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde identifieras på de länkade sidor som används vid den tidpunkt när länkarna skapades. Författaren kan dock inte påverka den aktuella eller framtida utformningen på detta innehåll eller upphovsrätten till länkade/relaterade sidor. Därför friskriver sig författaren härmed uttryckligen från allt ansvar för allt innehåll eller länkade/relaterade sidor som ändras efter att länkarna skapats. Detta gäller även för alla länkar och hänvisningar som används inom det egna Internetutbudet samt för externa inlägg t.ex. på gästböcker, diskussionsforum, länkregister, e-postlistor och alla andra typer av databaser som skapats av författaren och där extern skrivåtkomst är möjlig till respektive innehåll. Den som hanterar respektive sida som vi länkar till ansvarar på egen hand för ev. olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, och särskilt för skador som uppkommer genom användning eller icke användning av sådan information som erbjuds, och inte den som endast hänvisar till respektive publicerade sida.

3. Upphovsrätt och rätt till logotyper
Författaren har som ambition att beakta upphovsrätten till alla bilder, ljudfiler, filmer och texter som används, eller att använda egenhändigt skapade bilder, ljudfiler, filmer och texter eller alternativt använda licensfria bilder, ljudfiler, filmer och texter. Alla registrerade varumärken och logotyper som vi använder, och som ev. tillhör tredjepart, lyder  oinskränkt under de bestämmelser som gäller för respektive registrerade varumärke och upphovsrätt hos respektive registrerade ägare. Bara för att vi nämner respektive varumärken betyder inte detta att respektive varumärke inte skyddas av rättigheter från tredjepart! Upphovsrätten till de objekt som publiceras och som författaren egenhändigt skapat, kvarstår hos författaren till dessa sidor. Det är förbjudet att mångfaldiga eller använda sådana bilder, ljudfiler, videofilmer eller texter på andra elektroniska eller tryckta publikationer utan uttryckligt medgivande från författaren.

4. Dataskydd
Om det finns möjlighet att ange person- eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn eller adresser) med utgångspunkt i Internetutbudet, lämnar användaren uttryckligen dessa uppgifter på frivillig väg. Det är normalt alltid tillåtet att betala för och använda de tjänster som erbjuds även utan att lämna sådana uppgifter eller genom att använda anonymiserade uppgifter eller synonymer om så är tekniskt möjligt och rimligt. Det är inte tillåtet att använda de kontaktuppgifter och liknande uppgifter om företaget som publiceras på dessa sidor t.ex. postadress, telefon- eller faxnummer samt e-postadresser via tredjepart för att skicka information till oss som vi inte har begärt. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot de som t.ex. skickar skräppost eller bryter mot detta på något annat sätt.

5. Giltighet hos denna friskrivningsklausul
Denna friskrivningsklausul ska betraktas som en del av våra Internettjänster, från vilka vi hänvisar till denna sida. Om delar av eller enskilda formuleringar i denna text inte längre eller bara delvis uppfyller gällande lagar och föreskrifter, påverkas inte de andra delarna av dokumentets innehåll eller giltighet av detta.

6. Databehandling
Om du anger dina personuppgifter på våra sidor (t.ex. namn, adress eller e-postadress) sker detta om möjligt alltid på frivillig grund. Du kan normalt alltid använda detta utbud och dessa tjänster utan att behöva lämna några personuppgifter. Vi vill i detta sammanhang påtala att det kan förekomma säkerhetsluckor vid dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post). Det är inte möjligt att fullständigt hindra tredjepart från att få åtkomst till uppgifter. 
Vi vill här uttryckligen påtala att det inte är tillåtet för tredjepart att göra reklamutskick av material som vi inte uttryckligen godkänt till de kontaktuppgifter som vi lämnar i enlighet med tysk lagstiftning ”Impressumspflicht”. Webbadministratören förbehåller sig rätten att vidta juridiska åtgärder om vi tar emot icke önskade reklamutskick, t.ex. skräppost.

7. Google Analytics
Dessa webbsidor använder Google Analytics, en webbanalystjänsten från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs. textfiler som sparas på din dator, och gör det möjligt för oss att analysera hur du använder vår webbplats. Den information om hur du använder vår webbsajt som sparas av cookies överförs normalt till någon av Googles servrar i USA och lagras där.
I fall IP-anonymisering aktiveras på denna webbsajt, kortas dock din IP-adress först ned av Google inom den Europeiska Unionens medlemsstater eller i andra stater i det europeiska marknadsområdet där detta avtal gäller. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till någon av Googles servrar i USA där den kortas ned. Google som agerar på uppdrag av vår webbadministratör, använder denna information för att analysera hur du använder vår webbsajt, för att sammanställa rapporter om webbsideaktiviteter och för att utföra andra tjänster som är kopplade till webbside- och Internetanvändningen åt webbadministratören. Den IP-adress som överförs till Google Analytics från din webbläsare samkörs inte med Googles andra uppgifter.
Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påtala att du i såna fall inte kan använda alla funktioner på webbsidan fullt ut. Du kan även förhindra att de uppgifter som sparas i cookies när du använder våra webbsidor (inkl. din IP-adress) registreras eller behandlas av Google genom att du laddar ned och installerar följande webbläsartillägg som finns tillgänglig på följande länk (den aktuella länken är: tools.google.com/dlpage/gaoptout.