Uppförandekod

Som ett mellanstort företag bygger vår verksamhet på värden som ärlighet, respekt, tillit, kvalitet, prestanda och hållbarhet.

På alla nivåer handlar vi i enlighet med nationella och internationella regler, föreskrifter, lagar och samhällsnormer.

Förutom detta riktar vi in oss på våra interna föreskrifter och frivilliga förpliktelser.

Efterlevnad av alla lagar, föreskrifter och interna riktlinjer är obligatorisk för alla anställda i Bohnenkamp-koncernen.

Bohnenkamp-koncernens uppförandekod


  Juridik   webbkarta   termer