Ansvar & hållbarhet

Vi handlar samhällsenligt, ansvarsfullt och hållbart. Det är vår plikt mot våra anställda, vår region och vår miljö.

Vi förväntar oss att våra affärspartner och tillverkarna av de produkter vi säljer intar samma hållning.

I vårt hållbarhetsåtagande ingår bland annat ständig utveckling av våra anställda, en hållbarhetsgaranti för vårt företag och en miljövänlig användning av resurser.

Vi strävar efter att använda den senaste energibesparingstekniken och att använda förnybar energi i alla våra enheter. Vi strävar efter att användingen av våra produkter leder till förminskat bränsleförbrukning, högre markskydd och ökad avkastning.Bohnenkamp-koncernens uppförandekod  Juridik   webbkarta   termer