Bohnenkamp Eastern Group

Bohnenkamp Eastern Group är från och med 1. Juli ett 100% ägt dotterbolag i Bohnenkamp Koncernen.
Med 140 medarbetare i 7 länder (Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Kazakstan och Ryssland) är STARCO Eastern Group näststörsta organisation inom Bohnenkamp Koncernen. Enbart moderbolaget Bohnenkamp AG i Osnabrück har fler medarbetare.
Bohnenkamp Eastern Group styrs från huvudkontoret i Riga – och i gruppen ingår 11 försäljningsbolag och 9 lager.
  Juridik   webbkarta   termer