Bohnenkamp och STARCO stärker sina kärnkompetenser

Bohnenkamp AG från Osnabrück, Tyskland, kommer att ta över STARCO Eastern Group och STARCO:s eftermarknadsverksamhet i Skandinavien, Benelux och Tyskland. I och med detta steg kommer Bohnenkamp att avsevärt utvidga sitt produktsortiment inom mindre däck, och öka sin marknad för sina befintliga produkter. Samtidigt kommer STARCO att ta över Bohnenkamps OEM-verksamhet inom släpvagnsdäck i Tyskland och Slovakien, och därmed avsevärt stärka sitt befintliga sortiment i denna viktiga sektor. STARCO kommer att fortsätta sin eftermarknadsverksamhet i Storbritannien, Frankrike, Polen, Schweiz och Sydafrikasom tidigare. Övertagandet av den operativa verksamheten är planerat till den 1 juli och måste godkännasav behöriga myndigheter.

“Vi påbörjade dialogen för mer än ett år sedan. Med denna 'kraftstrategi' banar båda företagen en väg som har utvecklats och förhandlats med och av ordföranden och den största aktieägaren i STARCO, Peer Ejlersgaard, som nyligen avled”, säger Gregor Rüth, verkställande direktör (VD) för Bohnenkamp AG.

Carl Evald Bakke-Jacobsen, ordförande i STARCO Europe A/S, tillägger: “Det är med respekt för Peers arv som vi nu tar ett avgörande steg i den riktning som vi började staka ut efter det att Richard Todd utsågs till VD år 2015. Vi har blickat framåt för att utveckla organisationen till att stå starkare på en högsta grad konkurrensutsatt marknad som kräver specialkunskaper på en högre nivå inom alla av våra sektorer.”

“Den nya strukturen tillför nya insikter om marknaden och varumärken för båda parter, och skapar följaktligen nya möjligheter. Samtidigt behåller vi förstås siktet inställt på befintliga värdefulla relationer med kunder och leverantörer”, säger Gregor Rüth.

Både Bohnenkamps och STARCO:s kunder kommer att tjäna på utvecklingen. Båda företagen kommer i framtiden att kunna erbjuda ett bredare produktsortiment, högre produkttillgänglighet och högre servicenivå och kvalitet i respektive affärsområde. Vidare kommer personal från STARCO:s eftermarknadsverksamhet att omplaceras till Bohnenkamp. Gregor Rüth, VD för Bohnenkamp AG: “Personalen är den viktigaste tillgången tack vare deras kunnande och erfarenhet. De ser till att våra goda och personliga relationer till kunder och leverantörer kan fortsätta växa i framtiden.”

STARCO:s VD, Richard Todd, förklarar detta strategiska steg: “Den här förändringen gör att vi kan satsa på att leverera smarta hjul- och däcklösningar och service till våra kunder som är OEM-tillverkare , liksom på en konsekvent eftermarknadsstrategi på våra övriga marknader. Med vår nya kundinriktade organisation kommer vi att sätta nya standarder inom våra viktigaste sektorer, med utgångspunkt i de strategiska investeringar som gjorts inom tillverkning och utveckling under de senaste tio åren.”


Om Bohnenkamp
Bohnenkamp-koncernen grundades i Osnabrück år 1950 och är en av Europas ledande grossister och distributörer av däck och hjul för utrustning inom jordbruks-, industri- och schaktningsbranscherna, såväl som för last- och släpvagnar. Företaget erbjuder dessutom sina kunder ett brett sortiment av fordonskomponenter och axlar för jordbruksändamål.
Bohnenkamp-koncernen har för närvarande runt 260 anställda och erbjuder sina produkter och tjänster i Tyskland, Schweiz, Österrike, Benelux, Slovakien, Tjeckien, Ungern och Polen. Mer information hittar du på: www.bohnenkamp.com


Om STARCO
STARCO har varit familjeägt och expanderat i mer än 55 år. I dag har STARCO fler än 700 medarbetare, är representerat över hela Europa och har internationellt organiserad tillverkning, montering och distribution. Företaget levererar däck- och hjullösningar avsedda för en rad olika tillämpningsområden världen över, till tillverkare och kunder på eftermarknaden – från det minsta skottkärrehjulet till de största jordbruks- och industridäcken. STARCO utformar och levererar standardkomponenter i stora volymer, liksom specialiserade lösningar i små volymer, och ger aldrig avkall på säkerhet eller kvalitet. STARCO hade 2015 en omsättning på över 140 miljoner euro, med den huvudsakliga volymen i eftermarknads-, släpvagns- och husvagnssektorerna.

Se vidare www.starco.com


För mer information, vänligen kontakta:
Bohnenkamp AG:
Henrik Schmudde, chef för marknadsföring & PR
Henrik.Schmudde@bohnenkamp.de, +49 541 12163 - 750

STARCO Europe A/S:
Sarah Møller Lundberg, Communications Manager
sarah.lundberg@starco.com, +45 - 20 67 00 77
  Juridik   webbkarta   termer